ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า / ช่างเครื่องกล

คุณสมบัติ

– การศึกษาระดับ ปวช., ปวส.

– มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เครื่องมือช่าง และ อุปกรณ์อุตสาหกรรม

– กรณีไม่มีประสบการณ์ สามารถมาเรียนรู้งานได้พร้อมให้คำปรึกษา (หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

ทักษะที่ต้องการ

– มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เครื่องมือช่าง และ อุปกรณ์อุตสาหกรรม

– กรณีไม่มีประสบการณ์ สามารถมาเรียนรู้งานได้พร้อมให้คำปรึกษา (หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

รายละเอียดงาน

– ปฏิบัติงานที่ต้องใช้พื้นฐานงาานช่างทั่วไป ภายใต้การดูแลโดยผู้บังคับบัญชาหรือนายช่าง ตามที่ได้รับมอบหมาย

– เตรียมความพร้อมของเครื่องมือในการปฏิบัติงาน และ บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ต่างๆได้เป็นอย่างดี

– สามารถทำงานเป็นทีม ร่วมทำงาน ช่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ตามงานของบริษัท เพื่อให้งานลุล่วงเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

Facebook
Email
Print