ผู้ช่วยแอดมิน (ออนไลน์)

คุณสมบัติ

– จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความเชี่ยวชาญ ใช้สื่อออนไลนี้ชนิดต่างๆได้ดี มีทักษะในการพูดหรือเขียน รวมถึงมีความกระตือรือร้น รักในงานบริการ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

– สามารถทำงานประสานงานเป็นทีม มีไหวพริบปฏิภาณดี ว่องไวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

*สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการพูด อ่าน เขียนได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ทักษะที่ต้องการ

– มีความเชี่ยวชาญ ใช้สื่อออนไลนี้ชนิดต่างๆได้ดี มีทักษะในการพูดหรือเขียน รวมถึงมีความกระตือรือร้น รักในงานบริการ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

– สามารถทำงานประสานงานเป็นทีม มีไหวพริบปฏิภาณดี ว่องไวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

*สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการพูด อ่าน เขียนได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

รายละเอียดงาน

– ติดต่อ, รับโทรศัพท์ โต้ตอบกับลูกค้าและดูแลอัพเดทรายละเอียดสินค้าในช่องทางสื่อออนไลน์ทั้งหมด ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว

– ให้ข้อมูลตอบคำถามแก่ลูกค้าทาง Online ทุกช่องทางได้อย่างละเอียดและครบถ้วน

– จัดทำรายงานเพื่อการติดตามผล และสนับสนุนด้านการขาย และ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Facebook
Email
Print