เลือกเครื่องปั่นไฟแบบไหน เพื่อใช้ในโรงงาน องค์กร และอุตสาหกรรม

เครื่องปั่นไฟที่มีวางจำหน่ายโดยทั่วไปนั้นมีอยู่มากมายหลายประเภท และมีความเหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น แต่ละอุตสาหกรรมจึงจำเป็นที่จะต้องเลือกเครื่องปั่นไฟให้เหมาะสม โดยพิจารณาปัจจัย และความต้องการต่างๆ ที่จะต้องใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า  มาดูเคล็ดลับวิธีการเลือกเครื่องปั่นไฟ เพื่อช่วยให้คุณสามารถเลือกเครื่องปั่นไฟที่ตรงตามความต้องการ และสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกันในบทความนี้ ทำความเข้าใจ เครื่องปั่นไฟ สำคัญอย่างไร เครื่องปั่นไฟ ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม หรือแม้กระทั่งฟาร์มที่ทำการเกษตร เนื่องจากจะทำหน้าที่ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งสามารถใช้ทดแทนในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หรือจะใช้เป็นไฟสำรองเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ทั้งจากไฟฟ้าดับ หรือไฟฟ้าขัดข้อง รวมไปถึงกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอจนทำให้การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ต้องหยุดชะงักได้  ข้อควรคำนึงก่อนเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟ มาดูความรู้พื้นฐานที่จะช่วยให้คุณสามารถเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟได้อย่างเหมาะสมกันก่อน โดยข้อควรคำนึงก่อนการเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟนั้นมีดังนี้ รู้จุดประสงค์ในการใช้งาน การเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟนั้นควรรู้ให้แน่ชัดก่อนว่าจะใช้งานกับสถานที่ไหน และใช้งานไปเพื่อจุดประสงค์อะไร เพราะแต่ละสถานที่อาจจะมีความต้องการกำลังไฟที่แตกต่างกัน เช่น เครื่องปั่นไฟสำหรับโรงงาน ย่อมต้องใช้กับเครื่องจักรต่างๆ ในขณะที่การใช้เครื่องปั่นไฟกับโรงพยาบาลนั้น มักมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นระบบสำรองไฟในอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการแพทย์ เช่นเดียวกับการใช้เครื่องปั่นไฟในโรงแรมที่จำเป็นต้องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแขกที่มาเข้าพัก เป็นต้น  เลือกให้เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดย่อมมีลักษณะการใช้ที่แตกต่างกัน โดยคุณควรตรวจสอบให้ละเอียดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีขนาดกี่โวลต์ ดูว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่เครื่อง จะมีการใช้งานพร้อมกันทุกเครื่องหรือไม่ นอกจากนี้ ควรดูลักษณะการจัดวางของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ว่าจัดวางห่าง หรือใกล้กันมากแค่ไหน เพื่อจะได้ช่วยเลือกเครื่องปั่นไฟที่มีความยาวสายไฟให้เหมาะสมกับการใช้งาน พิจารณาลักษณะมอเตอร์ของเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไปสามารถจัดแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ไม่ต้องอาศัยมอเตอร์ […]

ห้องเจนเนอเรเตอร์ (Generator) ที่มีมาตรฐาน เป็นอย่างไร มีขนาดเท่าไร

ห้องเจนเนอเรเตอร์ (Generator) ที่มีมาตรฐาน เป็นอย่างไร มีขนาดเท่าไร ไฟฟ้าสำรองเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอาคารที่มีขนาดใหญ่หรือตึกสูง ดังนั้นจึงต้องมีการสร้างห้องเจนเนอเรเตอร์ (Generator) หรือห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแยกต่างหาก ซึ่งห้องเจนเนอเรเตอร์ที่ดีต้องเก็บเสียงเครื่องปั่นไฟได้ และมีมาตรฐานความปลอดภัย แล้วจะต้องออกแบบอย่างไร มีขนาดเท่าไร ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ศึกษาเพิ่มเติมได้ในบทความนี้ ห้องเจนเนอเรเตอร์ (Generator) คืออะไร ห้องเจนเนอเรเตอร์ (Generator) หรือห้องเก็บเสียงเครื่องปั่นไฟ คือพื้นที่เฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อใช้เก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ห้องนี้ถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งโดยทั่วไปจะตั้งอยู่กลางแจ้งหรือในอาคารที่แยกจากกัน มีการติดตั้งระบบระบายอากาศเพื่อให้แน่ใจว่ามีการไหลเวียนของอากาศและการระบายความร้อนที่เหมาะสม รวมถึงวัสดุกันเสียงเพื่อลดระดับเสียงที่เกิดจากเครื่องยนต์ ห้องเจนเนอเรเตอร์มักจะมีความปลอดภัยสูง เช่น มีระบบดับเพลิง และห้องเก็บเชื้อเพลิง เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เชื่อถือได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้องเจนเนอเรเตอร์มีความจำเป็นสำหรับอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ สำหรับอาคารทั่วไปก็สามารถมีได้เช่นกัน เกณฑ์ห้องเจนเนอเรเตอร์ที่ได้มาตรฐาน มีอะไรบ้าง มาตรฐานห้อง Generator ต้องมีเกณฑ์การออกแบบที่ครอบคลุม เพื่อความมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยมีหลักเกณฑ์การออกแบบห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดังนี้ ห้องเจนเนอเรเตอร์จะต้องอยู่แยกออกจากห้องและระบบอื่นๆ รวมถึงต้องมีระบบระบายอากาศที่ดี ห้องเจนเนอเรเตอร์ หรือห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะต้องมีความสามารถในการทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ห้องเจนเนอเรเตอร์ต้องมีระยะห่างระหว่างฐานแท่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและผนังห้องไม่น้อยกว่า 1 เมตร ด้านหลังเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องมีพื้นที่สำหรับปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1.5 เมตรขึ้นไป […]

กล่องเก็บเสียงเครื่องปั่นไฟ ช่วยเรื่องเสียงกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง

กล่องเก็บเสียงเครื่องปั่นไฟ ช่วยเรื่องเสียงกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง การติดตั้งเครื่องปั่นไฟเป็นทางเลือกที่อาคาร หรือครัวเรือนเลือกใช้เพื่อช่วยส่งกระแสไฟฟ้าไปตามจุดต่างๆ ที่ต้องการใช้ไฟ แต่ในเวลาเดียวกันการทำงานของเครื่องปั่นไฟอาจส่งเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัย หรือผู้ใช้งานได้ ดังนั้น เพื่อไม่ให้เครื่องปั่นไฟเสียงดัง การติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยลดเสียงรบกวน และไม่ก่อให้เกิดอันตราย หรือส่งผลกระทบต่อการใช้งานอย่างกล่องเก็บเสียงเครื่องปั่นไฟได้ เรามาดูกันว่ากล่องเก็บเสียงเครื่องปั่นไฟนั้นช่วยเราได้ในด้านใดบ้างผ่านบทความนี้ไปพร้อมๆ กัน  ข้อกำหนดในการควบคุมเสียงรบกวนต่อสิ่งแวดล้อม แน่นอนว่าการติดตั้งและการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องมีการตรวจสอบ ดูแล และควบคุมการใช้งาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และไม่ส่งผลเสียต่อผู้ใช้งาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมาตรฐานในการควบคุมเสียงรบกวน มีดังนี้  มาตรฐาน Class ii สำหรับพื้นที่พักอาศัย พื้นที่เชิงพาณิชย์ พื้นที่อุตสาหกรรมผสมตะวันออก และพื้นที่ศูนย์การค้ากลาง จะมีการกำหนดค่าความดัง ในช่วงระหว่างวันคือ 60 db(a) และในตอนกลางคืน คือ 50 db(a) มาตรฐาน Class iii สำหรับพื้นที่อุตสาหกรรม ในตอนกลางวันค่าความดังอยู่ที่ 65 db(a) และในช่วงกลางคืนคือ 55 db(a) ในขณะที่การออกแบบทางวิศวกรรมเสียงรบกวนต่ำจะมีการดำเนินงานตามมาตรฐาน กำหนดค่าเสียงรบกวนต่ำคือ 60 db(a) ในเวลากลางวัน  ข้อกำหนดระดับเสียงของแต่ละพื้นที่ […]

Prime Power และ Standby Power คืออะไร ใช้ในสถานการณ์ใดบ้าง

Prime Power และ Standby Power คืออะไร ใช้ในสถานการณ์ใดบ้าง

พิกัดกำลัง (Power Rating) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) โดยทั่วไปแล้ว จะมี 2 ประเภท คือ Prime Power และ Standby Power ที่เป็นที่นิยม แล้วพิกัดกำลังทั้ง 2 ประเภทนี้ต่างกันอย่างไร จะใช้ในกรณีใด มีสิ่งที่ต้องคำนึงเมื่อใช้งานหรือไม่ นอกจาก Prime Power และ Standby Power ยังมีพิกัดกำลังอื่นอะไรอีกบ้าง บทความนี้มีคำตอบ Prime Power (PRP) คืออะไร พิกัดกำลังพร้อมใช้ (Prime Power, PRP) คือ พิกัดกำลังพร้อมใช้ เป็นพิกัดกำลังไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งจะทำงานอย่างต่อเนื่องตามเวลาที่กำหนด มีการจ่ายไฟฟ้า 2 แบบ คือ  การจ่ายไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำกัดเวลาสำหรับโหลดประเภทไม่คงที่ (Variable Load Applications) การจ่ายไฟฟ้าแบบกำลังงานเฉลี่ย ที่จ่ายในระยะ 24 ชั่วโมง การโหลดจะต้องไม่เกิน […]

ATS สลับไฟ คืออะไร ทำงานอย่างไร ทำไมต้องใช้ควบคู่กับเครื่องปั่นไฟ

ATS สลับไฟ คืออะไร ทำงานอย่างไร ทำไมต้องใช้ควบคู่กับเครื่องปั่นไฟ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะต้องมี ATS สวิตช์สลับไฟ เพื่อเปิด-ปิด การทำงานของกระแสไฟฟ้าภายในวงจร แล้วถ้าหากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่มี ATS จะเกิดอะไรขึ้น บทความนี้จะพาไปทำความรู้จัก ATS สลับไฟ ว่าคืออะไร มีการทำงานอย่างไร และทำไมต้องติดตั้ง ATS พร้อมข้อดี-ข้อจำกัด ไปดูกัน ATS สลับไฟ (Automatic Transfer Switch) คืออะไร ATS (Automatic Transfer Switch) หรือสวิตช์อัตโนมัติ คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสลับแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติระหว่างแหล่งจ่ายไฟหลัก และแหล่งจ่ายไฟสำรอง อย่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือ UPS (Uninterruptible Power Supply) เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าสำคัญยังคงทำงานได้ต่อเนื่องแม้ว่าแหล่งจ่ายไฟหลักจะขัดข้องหรือหยุดทำงาน  ATS สลับไฟ ทำงานอย่างไร มาดูว่าเมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกิดขัดคล่อง ATS สวิตช์สลับไฟ หรือ Automatic Transfer Switch จะมีหลักการทำงานอย่างไร ดังนี้ เมื่อแหล่งจ่ายไฟหลักทำงานปกติ ระบบ ATS จะจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟหลักไปยังโหลด (load) หากแหล่งจ่ายไฟหลักขัดข้อง […]

UPS มีกี่แบบ? อุปกรณ์ป้องกันไฟตก เลือกใช้แบบไหนให้เหมาะสม

UPS มีกี่แบบ? อุปกรณ์ป้องกันไฟตก เลือกใช้แบบไหนให้เหมาะสม

UPS มีกี่แบบ? อุปกรณ์ป้องกันไฟตก เลือกใช้แบบไหนให้เหมาะสม เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่เป็นประจำทุกวัน แต่ก็ต้องเจอกับปัญหาไฟตกบ่อย ไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างแน่นอน หากกำลังมองหาอุปกรณ์ป้องกันไฟตก แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนให้เหมาะสมกับการใช้งาน บทความนี้จะพาไปดูว่า UPS มีกี่แบบ มีอะไรบ้าง แต่ละแบบมีข้อดี-ข้อจำกัดยังไง แล้วจะเลือกใช้แบบไหนดี ไปดูกันเลย! UPS คืออะไร UPS (Uninterruptible Power Supply) คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเรียกได้ว่า UPS ก็คือเครื่องสำรองไฟนั่นเอง UPS จึงเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะกักเก็บไฟฟ้าสำรองเอาไว้ เพื่อใช้ในเวลาที่จำเป็นหรือในเวลาฉุกเฉิน เช่น ไฟตก ไฟฟ้าดับ ไฟกระชาก หรือความขัดข้องทางไฟฟ้าอื่นๆ ซึ่งสาเหตุอาจมาจากไฟฟ้าลัดวงจรภายในบ้านหรือหม้อแปลงมีปัญหา จนทำให้ไฟฟ้าถูกตัด แต่อุปกรณ์ UPS จะทำหน้าที่ปรับแรงดันและจ่ายพลังงานไฟฟ้าออกมาเป็นปกติในระดับที่เหมาะสมแก่เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งช่วยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ สามารถทำงานต่อไปได้ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยหลักการทำงาน UPS จะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ อย่างเช่น ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัง เสียหาย เกิดการช็อต หรือใช้งานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรืออาจส่งผลต่อข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ที่อาจสูญหายไปจนกู้กลับมาไม่ได้ UPS […]

รู้จักกฎหมายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ก่อนติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

กฎหมาย เครื่อง กำเนิด ไฟฟ้า สำรอง

รู้จักกฎหมายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ก่อนติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในยุคที่พลังงานเป็นสิ่งจำเป็น และการมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่บ้าน หรือที่ทำงานดูเหมือนจะเป็นความคิดที่ดี แต่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้น ไม่ใช่ว่าอยากติดตั้งก็ทำได้เลย! เพราะการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่เพียงแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และความเหมาะสมเท่านั้น แต่ยังต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองด้วย บทความนี้จะพาไปรู้จักกับกฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องปั่นไฟ หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมวิธีการขออนุญาตก่อนติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อให้สามารถมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้งานได้อย่างถูกต้อง และไม่ผิดกฎหมาย เครื่องกำเนิดไฟฟ้า คืออะไร เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “เครื่องปั่นไฟ” เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งหลักการทำงานคือการใช้หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีไว้เพื่อผลิตไฟฟ้าในกรณีที่เกิดปัญหาไฟฟ้าดับ หรือในสถานการณ์ที่ไฟฟ้าจากโครงข่ายหลักไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ในพื้นที่ห่างไกล หรือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในอุตสาหกรรม เพื่อเป็นแหล่งไฟฟ้าสำรอง ที่ใช้ในการผลิต หรือเพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง แม้จะเกิดการขัดข้องของไฟฟ้าจากแหล่งหลัก เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีกี่ขนาด เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในโรงงาน โรงพยาบาล หรือแม้แต่ในบ้านเรือน เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีอยู่ 3 ขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ จึงควรเลือกให้ตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด ดังนี้ ขนาดเล็ก  มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 1 kVA ถึง 20 kVA […]

ทำความรู้จัก Generator Controller เครื่องควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ทำความรู้จัก Generator Controller เครื่องควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

อุปกรณ์สำคัญเกี่ยวกับไฟฟ้ามีอยู่หลายประเภท หนึ่งในนั้นคือชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือ Generator Collector มาทำความรู้จักกันว่าเครื่องนี้คืออะไร มีทั้งหมดกี่แบบ มีประโยชน์แค่ไหนถึงต้องติดตั้ง รวมถึงวิธีการติดตั้งเพื่อใช้งานชุดคอนโทรลนี้ต้องทำอย่างไร ตามหาคำตอบได้ในบทความนี้! Generator คืออะไร ก่อนจะรู้จักกับ Generator Collector เราอยากพามารู้จักกับ Generator หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกัน เพราะอุปกรณ์นี้เป็นตัวที่ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าสำรองเพื่อนำจ่ายไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในยามฉุกเฉินตอนที่ไฟฟ้าขัดข้อง แต่เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงควรติดตั้ง Generator Collector กันไปด้วย Generator ต่างจาก Generator Controller อย่างไร Generator Controller กับ Generator แม้จะมีความเกี่ยวข้องกัน แต่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่คนละแบบ โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าถือเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตไฟฟ้าสำรอง ส่วนตู้ Generator Controller (GCP) คือ อุปกรณ์ที่คอยจัดการระบบให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่น แรงดัน กระแส ความถี่ และอุณหภูมิ เป็นต้น โดยทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการผลิตไฟให้มีประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนอุปกรณ์ที่คอยป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกที เมื่อมีการทำงานที่สมบูรณ์ก็จะช่วยทำให้อายุการใช้งานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ายาวนานขึ้นได้เช่นกัน Generator Controller มีกี่แบบ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีหลายแบบจึงส่งผลให้ […]

พิกัดกำลังไฟฟ้า (POWER RATING) คือ? จะติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องรู้

พิกัดกำลังไฟฟ้า (Power Rating) คืออะไร หากจะติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ควรรู้

พิกัดกำลังไฟฟ้า (Power Rating) คืออะไร อีกหนึ่งข้อควรพิจารณาหากกำลังวางแผนติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะเลือกอย่างไร ให้ตรงกับการใช้งาน มาหาคำตอบได้ในบทความนี้

เครื่องปั่นไฟ เครื่องเจนเนอเรเตอร์มีประโยชน์ และมีความจำเป็นอย่างไร

เครื่องปั่นไฟ เครื่องเจนเนอเรเตอร์มีประโยชน์ และมีความจำเป็นอย่างไร

เครื่องปั่นไฟ จำเป็นมากต่อสถานที่ต่างๆ ที่ต้องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา เช่น บ้าน โรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม เพื่อให้ได้เครื่องปั่นไฟตามมต้องการ มาศึกษากันก่อนซื้อได้ในบทความ

โซลาร์รูฟท็อปคืออะไร มีหลักทำงานแบบไหน เหมาะกับที่ไหนบ้าง

โซลาร์รูฟท็อปคืออะไร มีหลักทำงานแบบไหน เหมาะกับที่ไหนบ้าง

โซลาร์รูฟท็อปหรือโซลาร์รูฟ คือระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาของบ้านเรือน หรืออาคาร เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้าสำหรับใช้งาน ช่วยประหยัดค่าไฟ แถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เครื่อง UPS คืออะไร ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าเสีย จากไฟตก ไฟดับได้ยังไง

เครื่อง UPS คืออะไร ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าเสีย จากไฟตก ไฟดับได้ยังไง

ทำไมทุกบ้านจึงควรมี UPS ไว้ติดบ้าน แล้วเครื่อง UPS คืออะไร? ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียจากไฟตก ไฟดับได้ยังไง? มาดูหลักการทำงานของ UPS ไปพร้อมกันได้ในบทความนี้

ติดโซลาร์เซลล์ในบ้านดีไหม ควรรู้อะไรบ้าง เพื่อให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า

โซลาร์เซลล์เหมาะกับการติดตั้งในบ้านมาก แล้วก่อนติดตั้งควรรู้อะไร และต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง เพื่อให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า เมื่อติดแล้วต้องดูแลรักษายังไง บทความนี้มีคำตอบ!

โซลาร์ฟาร์มคืออะไร 1 MW ลงทุนเท่าไร มีประโยชน์-ข้อจำกัดยังไงบ้าง?

โซลาร์ฟาร์มคืออะไร 1 MW ลงทุนเท่าไร มีประโยชน์-ข้อจำกัดยังไงบ้าง?

โซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm) คือธุรกิจโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่น่าจับตามอง มาศึกษาว่า 1 MW ลงทุนเท่าไร มีประโยชน์-ข้อจำกัดยังไงไปพร้อมกันได้ในบทความนี้

วิธีเลือก UPS คอมและกล้องวงจรปิด เลือกยังไงให้อุ่นใจ แม้ไฟเจ๊ง!

วิธีเลือก UPS คอมและกล้องวงจรปิด เลือกยังไงให้อุ่นใจ แม้ไฟเจ๊ง!

UPS เครื่องสำรองไฟ ช่วยให้คอมและกล้องวงรปิดใช้ได้แม้ไฟฟ้าขัดข้อง ไม่ต้องกลัวพัง หรือข้อมูลสูญหาย แล้วมีวิธีเลือก UPS คอมกับกล้องวงจรปิดยังไงให้เหมาะสม ไปดูกัน!

แผงโซลาร์เซลล์มีอายุการใช้งานกี่ปี และปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ?

แผงโซลาร์เซลล์มีอายุการใช้งานนานกี่ปีและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

แผงโซลาร์เซลล์จะเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆ ตามการใช้งาน ซึ่งแผงโซลาร์เซลล์จะมีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยกี่ปี และมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ มาศึกษาได้ในบทความ

ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าขัดข้อง ต้องรู้วิธีใช้ประโยชน์จากเครื่องปั่นไฟฉุกเฉิน

ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าขัดข้อง ต้องรู้วิธีใช้ประโยชน์จากเครื่องปั่นไฟฉุกเฉิน

ประโยชน์ของเครื่องปั่นไฟ สามารถสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน เพื่อใช้ในช่วงที่เกิดไฟฟ้าดับ หรือไฟฟ้าขัดข้องได้ บทความนี้ พาไปดูประโยชน์ของเครื่องปั่นไฟที่ทุกบ้านควรรู้ก่อนใช้งาน

มารู้จักเครื่องปั่นไฟสามขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ขนาดไหน ใช้งานแบบใดดี?

บทความนี้จะพาไปดูว่าเครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ แต่ละขนาดเหมาะสำหรับการใช้งานแบบใด เพื่อประกอบการตัดสินใจ เลือกซื้อเครื่องปั่นไฟให้ตอบโจทย์การใช้งาน

POWER FACTOR คืออะไร สำคัญกับระบบไฟฟ้ายังไง ใช้สูตรอะไรคำนวณ?

Power Factor คือค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า ซึ่งควรอยู่ในช่วงที่เหมาะสมโดยใช้สูตรคำนวณ หากค่า PF ต่ำจะส่งผลกระทบต่างๆ จึงควรปรับค่าให้กลับมาดีและมีประสิทธิภาพเสมอ

ไฟตกเกิดจากอะไร? ส่งผลกระทบได้มากมาย และวิธีแก้ไขปัญหาไฟตก

ไฟตก ปัญหากวนใจของใครหลายๆ คน ส่งผลกระทบตั้งแต่ความรำคาญใจ ไฟล์งานหาย ไปจนถึงเรื่องความปลอดภัย มาดูว่าไฟตกเกิดจากอะไร และจะแก้ไขปัญหาไฟตกอย่างไร

รู้จักปัญหาไฟมาไม่ครบเฟส กับผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้า และวิธีป้องกัน

รู้จักปัญหาไฟมาไม่ครบเฟส กับผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้า และวิธีป้องกัน

โรงงาน อาคาร หรือตึกสูงมักเป็นสถานที่ที่ต้องการไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก และมักใช้เป็นไฟฟ้าระบบ 3 เฟส แต่ถ้าเมื่อไฟมาไม่ครบ 3 เฟสจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง มาดูกันได้ในบทความนี้

ส่วนประกอบหลักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (MAIN COMPONENTS OF THE GENERATOR)

ส่วนประกอบหลักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถแบ่งได้กว้าง ๆ ดังนี้: – เครื่องยนต์ – อัลเทอร์เนเตอร์ – ระบบเชื้อเพลิง – ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า – ระบบระบายความร้อนและไอเสีย – ระบบหล่อลื่น – เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ – แผงควบคุม – ชุดประกอบหลัก / เฟรม เครื่องยนต์ เครื่องยนต์เป็นแหล่งที่มาของพลังงานกลที่ป้อนให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดของเครื่องยนต์เป็นสัดส่วนโดยตรงกับกำลังขับสูงสุดที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในขณะที่ประเมินเครื่องยนต์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ควรปรึกษาผู้ผลิตเครื่องยนต์เพื่อให้ได้ข้อมูลจำเพาะการทำงานของเครื่องยนต์และตารางการบำรุงรักษาอย่างครบถ้วน ประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ – เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าทำงานโดยใช้เชื้อเพลิงหลายประเภทเช่นดีเซลเบนซินโพรเพน (ในรูปของเหลวหรือก๊าซ) หรือก๊าซธรรมชาติ เครื่องยนต์ขนาดเล็กมักจะทำงานโดยใช้น้ำมันเบนซินในขณะที่เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ทำงานโดยใช้น้ำมันดีเซลโพรเพนเหลวก๊าซโพรเพนหรือก๊าซธรรมชาติ เครื่องยนต์บางรุ่นยังสามารถทำงานโดยใช้เชื้อเพลิงคู่ทั้งดีเซลและแก๊สในโหมดการทำงานแบบเชื้อเพลิงสองชั้น อัลเทอร์เนเตอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับหรือที่เรียกว่า ’genhead’ เป็นส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากอินพุตเชิงกลที่เครื่องยนต์จัดหาให้ ประกอบด้วยการประกอบชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่และเคลื่อนที่ได้ซึ่งห่อหุ้มอยู่ในตัวเครื่อง ส่วนประกอบทำงานร่วมกันเพื่อทำให้เกิดการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าซึ่งจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า ถังน้ำมันระบบเชื้อเพลิง โดยปกติแล้วถังน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีความจุเพียงพอที่จะให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานได้โดยเฉลี่ย 6 ถึง 8 ชั่วโมง ในกรณีของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กถังน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นส่วนหนึ่งของฐานลื่นไถลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือติดตั้งอยู่ด้านบนของโครงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์อาจจำเป็นต้องสร้างและติดตั้งถังเชื้อเพลิงภายนอก คุณสมบัติทั่วไปของระบบเชื้อเพลิงมีดังต่อไปนี้: – การเชื่อมต่อท่อจากถังน้ำมันไปยังเครื่องยนต์ สายจ่ายนำน้ำมันเชื้อเพลิงจากถังไปยังเครื่องยนต์และสายส่งกลับจะนำเชื้อเพลิงจากเครื่องยนต์ไปยังถัง – ท่อระบายอากาศสำหรับถังน้ำมัน […]

วิธีดูแลเครื่องปั่นไฟ บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ถูกวิธี พร้อมใช้งาน

วิธีดูแลเครื่องปั่นไฟ บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ถูกวิธี พร้อมใช้งาน การบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ

ไขข้อสงสัย เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีกี่ประเภท เหมาะกับการใช้งานแบบไหน

ไขข้อสงสัย เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีกี่ประเภท เหมาะกับการใช้งานแบบไหน ไฟฟ้าเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจําวัน

รู้หรือไม่? ไฟกระชากทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายได้ แล้วแก้ได้อย่างไร

รู้หรือไม่? ไฟกระชากทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายได้ แล้วแก้ได้อย่างไร

ไฟกระชาก คือ กระแสไฟฟ้าที่ไม่เสถียร อุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับไฟฟ้าไม่เพียงพอ มารู้จักว่าไฟกระชากคืออะไร และป้องกันไฟกระชากได้อย่างไร เพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าปลอดภัย