โปรแกรมเมอร์

คุณสมบัติ : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ขาย

คุณสมบัติ : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า / ช่างเครื่องกล

คุณสมบัติ – การศึกษาระดับ ปวช., ปวส. – มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เครื่องมือช่าง และ อุปกรณ์อุตสาหกรรม – กรณีไม่มีประสบการณ์ สามารถมาเรียนรู้งานได้พร้อมให้คำปรึกษา (หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) ทักษะที่ต้องการ – มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เครื่องมือช่าง และ อุปกรณ์อุตสาหกรรม – กรณีไม่มีประสบการณ์ สามารถมาเรียนรู้งานได้พร้อมให้คำปรึกษา (หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) รายละเอียดงาน – ปฏิบัติงานที่ต้องใช้พื้นฐานงาานช่างทั่วไป ภายใต้การดูแลโดยผู้บังคับบัญชาหรือนายช่าง ตามที่ได้รับมอบหมาย – เตรียมความพร้อมของเครื่องมือในการปฏิบัติงาน และ บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ต่างๆได้เป็นอย่างดี – สามารถทำงานเป็นทีม ร่วมทำงาน ช่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ตามงานของบริษัท เพื่อให้งานลุล่วงเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด