เครื่องปั่นไฟ เครื่องเจนเนอเรเตอร์มีประโยชน์ และมีความจำเป็นอย่างไร

เครื่องปั่นไฟ เครื่องเจนเนอเรเตอร์มีประโยชน์ และมีความจำเป็นอย่างไร

เครื่องปั่นไฟ เครื่องเจนเนอเรเตอร์มีประโยชน์ และมีความจำเป็นอย่างไร

เครื่องปั่นไฟ นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายตามสถานที่ต่างๆ ที่จำเป็นจะต้องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา อย่างเช่น โรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม รวมถึงบ้านที่อยู่อาศัย บทความนี้จะพาไปทำความรู้จักกับเครื่องปั่นไฟ เพื่อเป็นการศึกษาก่อนซื้อ ไปดูกันเลย 

เครื่องปั่นไฟ คืออะไร

เครื่องปั่นไฟ (Generator) คือ อุปกรณ์รูปแบบหนึ่งที่ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้า หรือเป็นอุปกรณ์สำรองไฟ ที่รู้จักกันโดยทั่วไป และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานที่ต่างๆ โดยหลักการของเครื่องปั่นไฟ จะทำงานโดยการเปลี่ยนพลังงานกลมาเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งอาศัยการเคลื่อนที่ของแม่เหล็ก

ในปัจจุบันนี้เครื่องปั่นไฟฟ้า มักจะถูกนำมาติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า สำรองไว้ใช้ในยามจำเป็น ซึ่งสามารถลดการเกิดความเสียหายของการทำธุรกิจหรือการหยุดชะงักของกระบวนการผลิตต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ ในกรณีที่ไฟฟ้าภายในเกิดความขัดข้อง อย่างเช่น ไฟดับ ไฟตก หรือไฟกระชาก

ทำไมจึงต้องมีเครื่องปั่นไฟ

สำหรับสถานที่ต่างๆ จะต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร ในการดำเนินงาน ดำเนินกิจกรรม หรือดำเนินธุรกิจ อย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ ถ้าหากระบบไฟฟ้ามีความขัดข้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่การดำเนินงานหรือกระบวนการผลิต และส่งผลต่อรายได้ของธุรกิจในที่สุด เครื่องปั่นไฟจึงจำเป็นอย่างยิ่งในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งปัจจุบันนี้ตามบริษัท องค์กร หรือโรงงานต่างๆ ก็ได้มีการติดตั้งเครื่องปั่นไฟ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ทั้งนี้ ในบริเวณที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ก็ได้มีการนำเครื่องปั่นไฟแบบใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ไปใช้ เพื่อผลิตไฟฟ้าในยามจำเป็นด้วยเช่นกัน

เครื่องปั่นไฟมีกี่ขนาด

เครื่องปั่นไฟมีกี่ขนาด

เครื่องปั่นไฟ มีทั้งหมด 3 ขนาดด้วยกัน ซึ่งแต่ละขนาดนี้ ก็มีความเหมาะสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

เครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก

เครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก มีกำลังไฟอยู่ที่ <1 kVA – 20 kVA ใช้น้ำมันเบนซิน ขนาดไม่ใหญ่ เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้าย ซึ่งมีสะดวกในการสร้างไฟฟ้าได้ทุกที่ ข้อดีคือประหยัด และน้ำหนักเบา สะดวกต่อการย้ายไปมาได้ง่าย ส่วนข้อเสียคือใช้เครื่องยนต์ทำงาน ทำให้เกิดเสียงดัง อาจมีควัน ในขณะเครื่องทำงาน เนื่องจากมีการเผาผลาญของพลังงานเคมี และจะมีอยู่ในบางรุ่นของเครื่องปั่นไฟที่มีกำลังไฟที่จำกัด

เครื่องปั่นไฟขนาดกลาง

เครื่องปั่นไฟขนาดกลาง มีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 220/380 โวลต์ และมีกำลังไฟอยู่ที่ 50 kVA – 2500 kVA ใช้น้ำมันเบนซิน เครื่องปั่นไฟขนาดกลาง เหมาะสำหรับโรงแรม โรงพยาบาล อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า ข้อดีคือแข็งแรง ทนทาน มีประสิทธิภาพสูง และมีกำลังไฟสูง สามารถปรับได้ตามลักษณะการใช้งานและความต้องการ ส่วนข้อเสียคือมีการเผาผลาญของพลังงานเคมี อาจส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และจำเป็นต้องมีการดูแล บำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ

เครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่

เครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ มีกำลังไฟตั้งแต่ 4000 kVA ขึ้นไป ใช้น้ำมันดีเซล การทำงานของเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ จะใช้พลังงานจากแหล่งต่างๆ อย่างเช่น แก๊ส น้ำหรือความร้อน ซึ่งเหมาะสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศ หรือภายในเขตพื้นที่ ข้อดีคือผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในระดับดีมาก สามารถเป็นกำลังหลักในการผลิตไฟฟ้าสำหรับโรงงานได้ และยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้อีกด้วย ส่วนข้อเสียคือจำเป็นต้องดูแล บำรุงรักษามากกว่าขนาดอื่นๆ และต้องมีพื้นที่ขนาดใหญ่พอสำหรับการติดตั้ง 

สถานที่ที่ต้องติดตั้งเครื่องปั่นไฟ

รู้กันไปว่าเครื่องปั่นไฟคืออะไร แล้วเครื่องปั่นไฟนี้ มีสถานที่ใดบ้างที่จำเป็นจะต้องติดตั้ง มาดูกันเลย 

โรงพยาบาล สถานีอนามัย

1. โรงพยาบาล สถานีอนามัย

โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย มักจะใช้ไฟฟ้ากับอุปกรณ์สื่อสาร เครื่องช่วยหายใจ เครื่องสแกน (X-Ray, MRI, CAT) หรืออุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ที่ต้องใช้ระบบไฟฟ้า ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตั้งเครื่องปั่นไฟ เพราะหากเกิดไฟดับ ไฟตก เป็นกรณีฉุกเฉินที่จำเป็นจะต้องรีบรักษาคนไข้ แต่ไม่สามารถรักษาได้ เนื่องจากไฟฟ้าขัดข้อง ส่งผลให้เครื่องมือการแพทย์ไม่พร้อมใช้งาน หรือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ แต่เครื่องช่วยหายใจไม่ทำงาน เนื่องจากไม่มีไฟฟ้า ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตได้ ซึ่งเครื่องปั่นไฟที่มีความเหมาะสม คือ เครื่องปั่นไฟขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่

ประโยชน์ของเครื่องปั่นไฟ

 • สามารถผลิตไฟฟ้าสำรองได้ในกรณีฉุกเฉิน 
 • ช่วยป้องกันการเกิดความสูญเสีย
 • ลดโอกาสการเกิดความเสียหายหรือชำรุด สำหรับเครื่องมือแพทย์
 • แพทย์สามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างสะดวก 

จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ติดตั้งเครื่องปั่นไฟ

 • เครื่องมือแพทย์ชำรุดเสียหาย
 • การทำงานของแพทย์ติดขัด ในกรณีที่ต้องรักษาผู้ป่วยโดยด่วน
 • ถ้าหากแพทย์ไม่สามารถรักษาผู้ป่วยได้ทันเวลา อาจเกิดความสูญเสีย เนื่องจากเครื่องแพทย์ไม่สามารถทำงานได้
 • ไม่สามารถติดต่อ สื่อสารกันได้ อย่างเช่น ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือด่วน แต่ไม่สามารถเข้าถึงระบบสัญญาณที่ส่งออกไปยังเจ้าหน้าที่ เพื่อขอความช่วยเหลือ
 • ตู้เก็บวัคซีน หรือยาที่จำเป็นจะต้องใช้ไฟฟ้า เพื่อให้อยู่ในอุณหภูมิคงที่ เป็นการรักษาสิ่งเหล่านี้ให้คงสภาพเดิม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือไม่มีประสิทธิภาพ คุณภาพต่ำลง 
 • อาจจะก่อให้เกิดการฟ้องร้องของผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยที่ไม่มีความพร้อม ทำให้เสียชื่อเสียงได้  

โรงงาน อุตสาหกรรมต่างๆ

2. โรงงาน อุตสาหกรรมต่างๆ 

การป้องกันไม่ให้ระบบไฟฟ้าขัดข้องนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงานอยู่เป็นประจำ ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ต่างนิยมใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความทันสมัย มาใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตหรือใช้เครื่องจักรต่างๆ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตั้งเครื่องปั่นไฟ เพื่อให้กระบวนการผลิต หรือการดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างสะดวก ในกรณีที่ไฟฟ้าเกิดขัดข้อง ซึ่งเครื่องปั่นไฟที่มีความเหมาะสม คือเครื่องปั่นไฟขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ 

ประโยชน์ของเครื่องปั่นไฟ

 • ป้องกันการเกิดความเสียหายต่อชีวิต
 • ป้องกันการชำรุดของอุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ
 • การดำเนินกระบวนการผลิตเป็นไปได้อย่างสะดวก
 • สามารถผลิตสินค้าได้ตามต้องการ ลูกค้าหรือผู้บริโภคมีความพึงพอใจ มั่นใจ และกลับมาซื้อซ้ำ ส่งผลให้ยอดขายดีไปด้วย 

จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ติดตั้งเครื่องปั่นไฟ

 • ป้องกันการเกิดความเสียหายต่อชีวิต
 • ป้องกันการชำรุดของอุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ 
 • การดำเนินกระบวนการผลิตเป็นไปได้อย่างสะดวก
 • สามารถผลิตสินค้าได้ตามต้องการ ลูกค้าหรือผู้บริโภคมีความพึงพอใจ มั่นใจ และกลับมาซื้อซ้ำ ส่งผลให้ยอดขายดีไปด้วย 

โรงแรม รีสอร์ต ที่พัก

3. โรงแรม รีสอร์ต ที่พัก

โรงแรม รีสอร์ต หรือที่พัก จะต้องใช้ไฟฟ้ากับกล้องวงจรปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า สัญญาณการเกิดไฟไหม้ ระบบคีย์การ์ด ซึ่งจำเป็นจะต้องติดตั้งเครื่องปั่นไฟ เพื่อความสะดวกของลูกค้าที่มาใช้บริการ ซึ่งเครื่องปั่นไฟที่มีความเหมาะสม คือเครื่องปั่นไฟขนาดกลาง 

ประโยชน์ของเครื่องปั่นไฟ

 • กล้องวงจรปิด สามารถตรวจจับได้ตลอดเวลา ไม่มีความขัดข้อง
 • การทำงานของไม้กั้นอัตโนมัติ ทำงานได้อย่างสะดวก ผู้ที่มาใช้บริการ สามารถเข้ามาจอดรถข้างในได้เลย
 • มีความจำเป็นต่ออุปกรณ์ตรวจจับควัน ในกรณีไฟไหม้ ที่จะส่งสัญญาณเตือนให้หัววาล์วน้ำทำงาน เพื่อระงับไฟไหม้ได้
 • ระบบการเข้าออกด้วยคีย์การ์ด สำหรับผู้มาใช้บริการ สามารถเข้าพักได้อย่างปลอดภัย

จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ติดตั้งเครื่องปั่นไฟ

 • สำหรับระบบการเข้าออกด้วยคีย์การ์ด ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไฟฟ้าขัดข้อง ประตูไม่สามารถทำงานได้ ซึ่งจำเป็นจะต้องเปิดประตูทิ้งไว้ ทำให้เสี่ยงที่จะมีคนนอกเข้ามา ซึ่งไม่ปลอดภัยกับผู้มาใช้บริการ 
 • ถ้าหากเกิดไฟไหม้ขึ้น อุปกรณ์ตรวจจับควันไม่ทำงาน ระบบวาล์วน้ำไม่ทำงานไปด้วย อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และเกิดความสูญเสียได้ 

โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา

4. โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา

สำหรับโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา มักจะใช้ไฟฟ้ากับคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ที่เป็นสื่อการเรียนการสอน เช่น โปรเจกเตอร์ จึงจำเป็นที่จะต้องติดตั้งเครื่องปั่นไฟ เพื่อความสะดวกในการเรียนและการสอน ซึ่งปัจจุบันนี้พบว่าจะมีโรงเรียนที่อยู่นอกเขตของการไฟฟ้า ซึ่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เข่น โรงเรียนในป่า ติดชายแดน บนเกาะ หรืออยู่บนดอย ทำให้การไฟฟ้าเข้าถึงอย่างลำบาก จำเป็นต้องพึ่งพาเครื่องปั่นไฟ ซึ่งเครื่องปั่นไฟที่มีความเหมาะสม คือเครื่องปั่นไฟขนาดกลาง 

ประโยชน์ของเครื่องปั่นไฟ

 • ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดกับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจกเตอร์ เครื่องปรับอากาศ 
 • การเรียน การสอน มีความสะดวก 

จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ติดตั้งเครื่องปั่นไฟ

 • อาจทำให้คอมพิวเตอร์ โปรเจกเตอร์ เครื่องปรับอากาศ มีความเสียหายชำรุดได้ 
 • เมื่อไฟฟ้าขัดข้อง การเรียนการสอน อาจจะต้องหยุดไปด้วย

บ้าน และที่อยู่อาศัย

5. บ้าน และที่อยู่อาศัย

สำหรับบ้าน เมื่อเกิดไฟฟ้าขัดข้อง อาจจะใช้เทียน หรือโคมไฟที่ใช้ถ่าน แทนก่อนได้ แต่ก็เสี่ยงที่จะเกิดทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดเสียหายชำรุด เพราะไฟฟ้าภายในบ้านมักใช้กับเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ ซึ่งก็มีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งเครื่องปั่นไฟ โดยเครื่องปั่นไฟที่มีความเหมาะสม คือ เครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก ซึ่งการเลือกขนาดเครื่องปั่นไฟ จะต้องดูขนาดของบ้านและจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย 

ประโยชน์ของเครื่องปั่นไฟ

 • ป้องกันการเกิดไฟกระชาก
 • ลดความเสี่ยงที่จะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย หรือมีอายุการใช้งานที่ลดลง 

จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ติดตั้งเครื่องปั่นไฟ

 • เกิดไฟกระชากเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดเสียหายได้ 
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ หยุดการทำงานลง เช่น เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ 

ดูแลเครื่องปั่นไฟ เพื่อยืดอายุการใช้งาน

ดูแลเครื่องปั่นไฟ เพื่อยืดอายุการใช้งาน

ถ้าอยากให้เครื่องปั่นไฟมีประสิทธิภาพที่ดี มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีวิธีดูแลดังนี้

 • ควรบำรุงรักษาเครื่องปั่นไฟอย่างถูกวิธี
 • ปิดสวิตช์ไฟและปิดระบบการจ่ายไฟของเครื่องปั่นไฟก่อนที่จะทำการตรวจสอบเสมอ
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์ทุกๆ 20 ชั่วโมง
 • หมั่นทำความสะอาดหม้อน้ำกลั่น
 • ตรวจสอบว่าขั้วสายไฟมีความแน่นหรือไม่
 • ใช้ผ้าแห้งเช็ดสายไฟหลังจากใช้งานเครื่องปั่นไฟ
 • หากพบว่าสายพานชำรุด ให้รีบเปลี่ยนทันที
 • ควรเปลี่ยนไส้กรองของน้ำมันหล่อลื่น ทุกๆ 3 เดือน
 • เปลี่ยนไส้กรองอากาศภายในเครื่องปั่นไฟ ทุกๆ 6 เดือน

ข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องปั่นไฟ

รู้กันไปแล้วกับวิธีดูแลเครื่องปั่นไฟให้มีประสิทธิภาพที่ดี มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ต่อไป มาดูข้อควรระวังในการใช้เครื่องปั่นไฟที่ควรทำตาม ซึ่งมีดังนี้

 • ไม่ควรเปิดฝาหม้อน้ำในขณะที่เครื่องยนต์ร้อนอยู่
 • ถ้าพบความผิดปกติใดๆ อย่าเพิ่งรีบเปิดใช้งาน
 • ควรติดตั้งเครื่องปั่นไฟในที่ที่ระบายอากาศได้ดี  
 • ไม่ควรตรวจสอบเครื่อง ในขณะที่เครื่องทำงานอยู่
 • การติดตั้งเครื่องปั่นไฟ จำเป็นจะต้องเดินสายดินได้
 • ควรตรวจสอบกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความถี่ทางไฟฟ้าในขณะจ่าย Load อยู่เสมอ
 • ควรตรวจสอบแรงดันน้ำมันเครื่องและอุณหภูมิของเครื่องยนต์ในขณะจ่าย Load อยู่เสมอ 

สรุป

เครื่องปั่นไฟ (Generator) คือ อุปกรณ์รูปแบบหนึ่งที่ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้า หรือเป็นอุปกรณ์สำรองไฟ ที่รู้จักกันโดยทั่วไปและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานที่ต่างๆ โดยหลักการของเครื่องปั่นไฟ จะทำงานโดยการเปลี่ยนพลังงานกลมาเป็นพลังงานไฟฟ้า สำหรับสถานที่ต่างๆ จะต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร ในการดำเนินงาน ดำเนินกิจกรรมหรือดำเนินธุรกิจ ถ้าหากไม่มีเครื่องปั่นไฟ และเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การดำเนินงานหรือกระบวนการผลิต และส่งผลต่อรายได้ของธุรกิจในที่สุดได้ หรือถ้าหากเกิดไฟฟ้าขัดข้องในโรงพยาบาล ก็อาจเกิดความสูญเสียได้ สำหรับใครที่อยากติดตั้งเครื่องสำรองไฟ ที่ Siam Generator มีเครื่องสำรองไฟหลายยี่ห้อ ตอบโจทย์ทุกความต้องการ พร้อมรับประกันทุกเครื่อง มีบริการให้คำปรึกษา ติดตั้ง และบริการหลังการขายอีกด้วย

Facebook
Email
Print