มารู้จักเครื่องปั่นไฟสามขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ขนาดไหน ใช้งานแบบใดดี?

เครื่องปั่นไฟแต่ละขนาด จะมีคุณสมบัติและเหมาะสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป โดยทั่วไปแล้ว เครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่จะเหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงาน หรือใช้เพื่อสำรองไฟฟ้าของบ้านหรืออาคารที่มีขนาดใหญ่ ในขณะที่เครื่องปั่นไฟขนาดเล็กจะเหมาะสำหรับการใช้งานในบ้าน หรือการใช้งานที่ไม่ต้องการพลังงานมากมาย เช่น การใช้งานในที่ที่ไม่มีไฟฟ้า การใช้งานในโครงการก่อสร้าง และการใช้งานเพื่อเป็นแหล่งพลังงานสำรองดังนั้นการจะเลือกใช้เครื่องปั่นไฟมาใช้จึงต้องมีการเลือกจากลักษณะการใช้งานที่ตอบโจทย์ และเหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท.

ทำความรู้จัก เครื่องปั่นไฟ คืออะไร

ทำความรู้จัก เครื่องปั่นไฟ คืออะไร

เครื่องปั่นไฟ หรือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่สามารถแปลงพลังงานกล เช่น พลังงานจากการหมุนของกังหันหรือพลังงานจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้หลักการของการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก ซึ่งก็คือการสร้างกระแสไฟฟ้าในตัวนำไฟฟ้าที่ตัดกับสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงซึ่งแแบ่งได้เป็น 3 ขนาด ตามประเภทการใช้งาน ได้แก่ เครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

เครื่องปั่นไฟ กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต่างกันอย่างไร

เครื่องปั่นไฟ กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต่างกันอย่างไร

สำหรับเครื่องปั่นไฟหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้น เป็นเครื่องที่ใช้แปลงพลังงานจากพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้การหมุนของตัวเครื่อง โดยที่ตัวเครื่องจะมีส่วนที่เรียกว่า “ตัวกำเนิด” ซึ่งจะมีการหมุนเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้า โดยที่ตัวกำเนิดจะมีส่วนประกอบหลายชิ้น เช่น แม่เหล็ก สายพาน และตัวขับ มักจะอยู่ในเครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก ต่างกันจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใหญ่ๆ ที่ใช้ในโรงงาน เพราะเครื่องปั่นไฟจะมีขนาดเล็กกว่า และใช้เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเบนซิน

ขนาดของเครื่องปั่นไฟ แตกต่างกันอย่างไร

ขนาดของเครื่องปั่นไฟ แตกต่างกันอย่างไร

เครื่องปั่นไฟ 3 แบบที่พบได้บ่อย ได้แก่ เครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก(portable generator) ขนาดกลาง (home standby generator) และขนาดใหญ่ (industrial generator) โดยมีความแตกต่างที่สามารถแบ่งประเภทออกได้ชัดเจนกันดังนี้

 • เครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก: เครื่องปั่นไฟขนาดเล็กมักมีขนาดตั้งแต่ 1-20 KVA และเหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้งาน เช่น ใช้ในการเกษตร หรือใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองในกรณีฉุกเฉิน

 • เครื่องปั่นไฟขนาดกลาง: เครื่องปั่นไฟขนาดกลางมักมีขนาดตั้งแต่ 20-50 KVA และเหมาะสำหรับใช้งานในโรงงานต่างๆ

 • เครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่: เครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่มักมีขนาดตั้งแต่ 50-100KVA ขึ้นไป เหมาะสำหรับโรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาคารสูงๆ

โดยทั่วไปแล้ว เครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่จะมีการผลิตไฟฟ้าที่สูงกว่าเครื่องปั่นไฟขนาดเล็กและขนาดกลาง และจะมีการผลิตไฟฟ้าที่เพียบพร้อมกว่าเครื่องปั่นไฟขนาดเล็กและขนาดกลาง รูปแบบการใช้งานจึงแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง

เครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก

เครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก ( <1 kVA – 20 kVA) เป็นอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟที่สะดวกในการเคลื่อนย้ายและสร้างกระแสไฟฟ้าได้ทุกที่ เพียงมีน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงเบนซิน บางยี่ห้อมีล้อเลื่อนช่วยให้ง่ายต่อการย้าย ขนาดไม่ใหญ่มาก “แต่ต้องใช้คนสองคนถึงจะหิ้วได้” ถ้าจะเปรียบเทียบก็คือ “ขนาดเท่าๆ กับเครื่องปั๊มลมที่ใช้ในร้านซ่อมรถจักรยานยนต์” เครื่องปั่นไฟขนาดเล็กมีทั้งแบบกระแสไฟฟ้าเฟสเดียวและแบบ 3 เฟส โดยพลังงานกลจะได้จากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลหรือน้ำมันเบนซิน ซึ่งจะต่างจากเครื่องปั่นไฟดีเซลโดยสิ้นเชิง

ข้อดีของเครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก คือ

 • ประหยัด เนื่องจากใช้เครื่องปั่นไฟใช้น้ำมันเบนซินที่มีราคาถูกกว่าพลังงานอื่นๆ

 • สะดวก เนื่องจากมีขนาดเล็กและเบา สามารถย้ายไปมาได้ง่าย

 • อิสระ เนื่องจากไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าสาธารณะ หรือสายไฟที่อาจขัดข้อง

ข้อเสียของเครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก คือ

 • มีเสียงดัง เนื่องจากใช้เครื่องยนต์ในการทำงาน

 • บางรุ่นมีควันและก๊าซ เนื่องจากใช้การเผาผลาญพลังงานเคมี

 • มีกำลังไฟจำกัด เนื่องจากไม่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเพราะมีขนาดเล็ก

เครื่องปั่นไฟขนาดกลาง

เครื่องที่ผลิตไฟฟ้าแบบ 3 เฟส และมีแรงดันไฟฟ้า 220/380 โวลต์ เรียกว่า เครื่องปั่นไฟขนาดกลาง (50 kVA – 2500 kVA) เหมาะกับสถานที่ที่ต้องการไฟฟ้าสํารอง เช่น โรงพยาบาล โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร อาคารสูง หรือโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องปั่นไฟขนาดกลางนี้ ใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนโรเตอร์ (Rotor) ที่เป็นส่วนที่เคลื่อนที่และสร้างสนามแม่เหล็ก เพื่อให้ขดลวดอาร์เมเจอร์ (Armature) ที่เป็นส่วนที่ไม่เคลื่อนที่และสร้างแรงดันไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟขนาดกลางนี้ สามารถสตาร์ทเครื่องได้ด้วยมือ (Manual) เมื่อไม่มีไฟฟ้าหลัก

ข้อดีของเครื่องปั่นไฟขนาดกลาง คือ

 • มีกำลังไฟสูง เนื่องจากสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการและลักษณะการใช้งาน

 • มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากใช้เบนซินที่มีพลังงานเคมีสูง

 • มีความทนทาน เนื่องจากใช้วัสดุที่มีคุณภาพ

ข้อเสียของเครื่องปั่นไฟขนาดกลาง คือ

 • มีราคาแพง เนื่องจากใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากกว่าเครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก

 • ต้องมีการบำรุงรักษา เนื่องจากต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันและกรองอย่างสม่ำเสมอ

 • มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากใช้การเผาผลาญพลังงานเคมี

เครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่

เครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ (4000 kVA ขึ้นไป) เป็นเครื่องกลที่ใช้พลังงานจากแหล่งต่างๆ เช่น ความร้อน น้ำ หรือแก๊ส เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสู่ระบบไฟฟ้าของประเทศ หรือเขตพื้นที่ เครื่องปั่นไฟดีเซลนี้จะใช้หลักการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ดีเซล 5 กิโล วัตต์จะเหนี่ยวนำจากการให้ตัวนําตัดผ่านสนามแม่เหล็ก โดยเครื่องปั่นไฟประเภทนี้จะมีส่วนสําคัญ 2 ส่วน คือ โรเตอร์ (Rotor) ที่เป็นส่วนที่หมุน เพื่อสร้างสนามแม่เหล็ก และสเตเตอร์ (Stator) ที่เป็นส่วนที่อยู่กับที่ เพื่อสร้างแรงดันไฟฟ้า โดยเครื่องปั่นไฟประเภทนี้จะผลิตกระแสไฟฟ้าแบบสลับ (AC) ที่มีแรงดันประมาณ 20 KV

ข้อดีของเครื่องปั่นไฟใหญ่คือ

 • สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มาก

 • สามารถใช้เป็นกำลังหลักในการผลิตไฟฟ้าของโรงงานได้ ซึ่งเครื่องปั่นไฟขนาดเล็กทำไม่ได้

 • สามารถใช้เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้

ข้อเสียของเครื่องปั่นไฟใหญ่คือ

 • ต้องการการบำรุงรักษามากกว่าเครื่องปั่นไฟแบบเฟสเดียว

 • ต้องการพื้นที่ใช้งานที่มีขนาดใหญ่

เลือกใช้เครื่องปั่นไฟ คำนวณได้อย่างไร

เลือกใช้เครื่องปั่นไฟ คำนวณได้อย่างไร

การเลือกใช้เครื่องปั่นไฟ เราต้องรู้ว่าต้องการใช้ไฟฟ้าปริมาณเท่าไร เช่น เครื่องปั่นไฟ 7.5 kw. ดีเซล จะต่างจากเครื่องปั่นไฟขนาดเล็กดีเซล เพื่อไม่ให้คุณใช้เครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่เกินไปหรือใช้เครื่องปั่นไฟขนาดเล็กที่เล็กเกินไป ลดการเกิดอันตราย การคำนวณปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการใช้ เราจะต้องบวกกำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้พร้อมกัน (Load Calculation) เพื่อหาค่า Wattage ของเครื่องปั่นไฟ

ตัวอย่างการคำนวณ

ถ้ามีหลอดไฟ 36 W 10 หลอด = 360 W

ถ้ามีโทรทัศน์ 145 W 3 เครื่อง = 435 W

ถ้ามีหม้อหุงข้าว 720 W 1 เครื่อง = 720 W

ถ้ามีพัดลม 75 W 4 เครื่อง = 300 W

ถ้ามีปั้มน้ำ 300 W 1 เครื่อง = 300 W

ถ้ามีตู้เย็น 6 คิว 1 เครื่อง = 128 W

Wattage Total = 2,243 W

จากการคำนวณจะได้ว่า เครื่องปั่นไฟที่เหมาะสมต้องมี Wattage เท่ากับ 2,243 W

เครื่องปั่นไฟแต่ละขนาด ต่างกันอย่างไร

หลายคนสงสัยว่าทั้ง 3 ขนาดในภาพรวมนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร โดยทั่วไปแล้ว เครื่องปั่นไฟที่ใช้เบนซิลจะมีขนาดเล็กกว่าเครื่องปั่นไฟที่ใช้ดีเซล แต่กำลังไฟจะน้อยกว่า เพราะเครื่องปั่นไฟที่ใช้ดีเซลมักจะมีกำลังไฟสูงกว่า เครื่องปั่นไฟที่ใช้เบนซิล สำหรับการใช้งานที่ต้องการกำลังไฟสูง เช่น เครื่องปั่นไฟใช้ในโรงงาน หรือการใช้เครื่องปั่นไฟเพื่อขับเครื่องจักร เครื่องปั่นไฟที่ใช้ดีเซลจะเหมาะสมกว่า เพราะมีกำลังไฟสูง แต่ถ้าคุณต้องการใช้เครื่องปั่นไฟในการใช้ทุกวัน เพื่อใช้กระแสไฟสำรองหรือการใช้ไฟในบ้าน เครื่องปั่นไฟขนาดเล็กจะเหมาะสมกว่านั่นเอง

ดูแลเครื่องปั่นไฟ ทำได้อย่างไร

ดูแลเครื่องปั่นไฟ ทำได้อย่างไร

เครื่องปั่นไฟเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์ที่ไม่มีไฟสาธารณะ หรือต้องการไฟสำรอง เครื่องปั่นไฟมีหลายประเภท ตามชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ เช่น เบนซิล ดีเซล และเพื่อให้เครื่องปั่นไฟมีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนาน จำเป็นต้องดูแลรักษาเครื่องปั่นไฟอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ วิธีดูแลเครื่องปั่นไฟมีดังนี้

 • ตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ควรตรวจสอบระดับของน้ำมันก่อนใช้เครื่องปั่นไฟทุกครั้ง และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตามกำหนดของผู้ผลิต

 • ตรวจสอบและทำความสะอาดกรองอากาศ เพื่อให้เครื่องยนต์ได้รับอากาศที่สะอาดและไม่มีสิ่งแปลกปลอม เครื่องปั่นไฟจะใช้เชื้อเพลิงได้อย่างประหยัดและไม่มีการสกปรกของกระบวนการผสมกันของแก๊ส

 • ตรวจสอบและทำความสะอาดหัวเทียน เพื่อให้การจุดชาร์จของเครื่องยนต์เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง เครื่องปั่นไฟจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีการสูญเสียของพลัง

 • ตรวจสอบและทำความสะอาดแบตเตอรี่ เพื่อให้การเปิด-ปิดของเครื่องปั่นไฟไม่มีปัญหา เครื่องปั่นไฟจะไม่ถูกรบกวนโดยการขาดไฟหรือไฟตก

 • ตรวจสอบและทำความสะอาดส่วนที่เป็นโลหะ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนหรือสนิมของเครื่องปั่นไฟ เครื่องปั่นไฟจะมีความแข็งแรงและไม่มีการเสียหายของส่วนประกอบและยืดอายุการใช้งาน ด้วยการดูแลเครื่องปั่นไฟตามวิธีที่กล่าวมา จะช่วยให้เครื่องปั่นไฟมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และให้ประโยชน์สูงสุดในการใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะกับเครื่องปั่นไฟขนาดเล็กที่ใช้ในบ้าน

ข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องปั่นไฟ

ข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องปั่นไฟ

เครื่องปั่นไฟเป็นอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าที่มีความสำคัญในการผลิตไฟฟ้าสำรองที่ใช้พลังงานเบนซินและดีเซล เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ไฟดับ ไฟฟ้าไม่เพียงพอ หรือไฟฟ้าไม่เข้าถึง โดยปัจจุบันเครื่องปั่นไฟไม่ได้ใช้เพียงโรงงานอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาใช้ในครัวเรือนหรือใช้นอกบ้านได้อีกด้วย ดังนั้นคุณจึงควรทำความเข้าใจและข้อควรระวังสำหรับการใช้เครื่องปั่นไฟ

ข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องปั่นไฟ มีดังนี้

 • ห้ามปรับอุปกรณ์ใดๆ ขณะที่จ่ายกระแสไฟฟ้าอยู่

 • ห้ามจ่ายกระแสไฟฟ้าเกินกำลังของเครื่องปั่นไฟ

 • ก่อนจะทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนต่างๆ ของเครื่องปั่นไฟ ควรไปปรับตำแหน่ง OFF หรือปลดขั้วสายแบตเตอรี่ออกเสียก่อน

 • ไม่ควรใช้งานเครื่องปั่นไฟเกินพิกัด

 • ใช้สายไฟต่อที่ทนทานเพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้กับเต้ารับบนเครื่องปั่นไฟ

 • ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ปราศจากการเจือปนของน้ำหรือสารอื่นๆ

การใช้งานที่ถูกต้องควรตระหนักถึงความปลอดภัยขณะใช้งานและไม่ควรใช้เครื่องปั่นไฟขนาดเล็กที่ปล่อยก๊าซต่างๆ ในบ้านหรือโรงรถเด็ดขาด เพื่อป้องกันการผลิตคาร์บอนมอนอกไซด์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตขณะใช้งาน

เครื่องปั่นไฟหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คือ เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับแปลงพลังงานกล เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยจะอาศัยหลักการทำงาน 2 รูปแบบด้วยกันคือ 1) สนามแม่เหล็กที่ตัดผ่านขดลวด และ 2) ขดลวดที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็ก โดยเครื่องปั่นไฟมีหลายขนาด แต่ละขนาดมีคุณสมบัติและเหมาะสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปตามการใช้งาน โดยจะแบ่งออกได้เป็น 3 ขนาด ได้แก่ เครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงเครื่องปั่นไฟ ยังคงต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ดังนั้นคุณจึงควรตรวจสอบ และดูว่าอุปกรณ์ของคุณเกิดความชำรุดหรือไม่ เติมน้ำมันดีเซลหรือเบนซิลรวมถึงระวังและใส่ใจเพื่อไม่ให้เกิดการเสียหายและเป็นอันตรายต่อการใช้งาน

หากท่านยังไม่แน่ใจว่าควรเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟขนาดไหนที่ตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด ที่  Siam Generator มีเจ้าหน้าที่มืออาชีพที่มีประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษา และผลิตภัณฑ์เครื่องปั่นไฟมากมายหลายยี่ห้อให้เลือกซื้อ เพราะการเลือกเครื่องปั่นไฟที่เหมาะสมต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การใช้งาน ขนาดของบ้าน และความต้องการใช้พลังงาน เพื่อความมั่นใจสามารถเข้ามาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เว็บไซต์ของเราได้เลย

Facebook
Email
Print