โซลาร์รูฟท็อปคืออะไร มีหลักทำงานแบบไหน เหมาะกับที่ไหนบ้าง

โซลาร์รูฟท็อปคืออะไร มีหลักทำงานแบบไหน เหมาะกับที่ไหนบ้าง

โซลาร์รูฟท็อปคืออะไร มีหลักทำงานแบบไหน เหมาะกับที่ไหนบ้าง

ปัจจุบัน การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น และเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจ เพราะเป็นการนำพลังงานแสงอาทิตย์ มาผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ในครัวเรือน สามารถติดตั้งได้ทั้งบ้านพักอาศัย อาคาร ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ จนถึงระดับโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นพลังงานสะอาดและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บทความนี้จะพาไปดูโซลาร์รูฟท็อปหรือโซลาร์รูฟที่เป็นระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาของบ้านเรือน อาคาร หรือในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ติดตั้งเยอะ เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้าสำหรับใช้งาน ช่วยประหยัดค่าไฟ แถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

โซลาร์รูฟท็อป คืออะไร?

โซลาร์รูฟท็อป คือ การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านหรือโรงงาน เพื่อให้แผงโซลาร์เซลล์รับแสงแดดได้เต็มที่ จนเมื่อแผงโซลาร์เซลล์ ที่ได้รับแสงแดดเต็มที่ ก็จะทำการผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าสู่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหรือในโรงงานอุตสาหกรรมได้

โซลาร์รูฟมีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง?

หลักการทำงานของโซลาร์รูฟ คือ แผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งจะรับพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเก็บไว้ในแผง จากนั้นวงจรภายในแผงโซลาร์เซลล์จะผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นมา แต่กระแสไฟฟ้าที่ได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าที่ไม่สามารถนำมาใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ จำเป็นต้องมีเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าตรง (DC) ให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้าสลับ (AC) และกระแสไฟฟ้าที่แปลงได้ก็จะถูกจ่ายเข้าตู้ควบคุมไฟภายในบ้านหรืออาคาร เพื่อนำจ่ายกระแสไฟฟ้าไว้ใช้งานกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

โซลาร์รูฟท็อป มีกี่ระบบ?

โซลาร์รูฟท็อป มีกี่ระบบ?

โซลาร์รูฟท็อปมีให้เลือกใช้ตามการใช้งาน 3 ระบบ ดังนี้

1. โซลาร์รูฟระบบ Off-Grid

โซลาร์รูฟระบบ Off-Grid คือ ระบบโซลาร์เซลล์ที่ทำงานได้ด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้า ทำให้การติดตั้งโซลาร์รูฟรูปแบบนี้ ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตการติดตั้งจากการไฟฟ้านครหลวง (MEA) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) หลักการทำงานของโซลาร์รูฟระบบ Off-Grid เมื่อแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ก็จะถูกส่งต่อ เข้ากับเครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และนำพลังงานไฟฟ้าที่แปลงได้ มาเก็บสะสมไว้ภายในก้อนแบตเตอรี่ เพื่อการใช้งานภายหลังในเวลาที่ต้องการ หรือใช้ในตอนกลางคืนได้

การติดตั้งโซล่ารูฟท็อปประเภทนี้ จะมีแบตเตอรี่สำรอง สำหรับเก็บพลังงานไฟฟ้า จึงเหมาะกับบ้านที่ต้องการสำรองพลังงานไฟฟ้า ไว้ใช้ในตอนกลางคืนหรือใช้ในยามฉุกเฉิน เช่น ไฟตก ไฟดับ ข้อดีของโซลาร์รูฟท็อป คือสามารถใช้งานในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง แต่ข้อเสียคือ ค่าใช้จ่ายเรื่องการลงทุน การดูแลที่แพงกว่า หากฟ้าครึ้ม ไม่มีแดด ฝนตกติดต่อกันหลายวัน อาจทำให้พลังงานในแบตเตอรี่ที่สะสมไว้ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

2. โซลาร์รูฟระบบ On-Grid

โซลาร์รูฟระบบ On-Grid คือ ระบบโซลาร์รูฟ ที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะสามารถนำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ตอนนั้น มาใช้งานได้ทันที และจำเป็นต้องขออนุญาตการติดตั้งจากการไฟฟ้านครหลวง (MEA) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เพราะการติดตั้งจะมีการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าด้วย หลักการทำงานของโซลาร์รูฟระบบ On-Grid เมื่อแผงโซลาร์เซลล์ ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ วงจรโซลาร์เซลล์ก็จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และส่งพลังงานไฟฟ้าไปที่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) จากนั้นจ่ายไฟเข้าตู้ควบคุมไฟฟ้าหรือตู้เบรกเกอร์ภายในบ้านหรืออาคาร เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้า

การติดตั้งโซล่ารูฟท็อปประเภทนี้ เหมาะกับบ้าน อาคารขนาดเล็ก หรือโฮมออฟฟิศที่ใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวันเป็นจำนวนมาก ข้อดีของโซลาร์รูฟระบบ On-Grid คือ ตอนกลางวันที่โซลาร์เซลล์ ผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอ ทำให้ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้มาก แต่ข้อเสีย ที่ไม่มีแบตเตอรี่เก็บไฟสำรอง และระบบไฟต่อพ่วงกับการไฟฟ้า หากวันฟ้าครึ้ม ไม่มีแดด หรือวันฝนตกหนัก จนผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ ระบบก็จะดึงพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาใช้อัตโนมัติ ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้าตามปริมาณตามที่ใช้

3. โซลาร์รูฟระบบ Hybrid

โซลาร์รูฟระบบ Hybrid คือ โซลาร์รูฟแบบผสม ที่นำเอาระบบ Off Grid และ On Grid มาใช้งานด้วยกัน ทั้งการนำพลังงานไฟฟ้าที่สำรองไว้ในแบตเตอรี่ หรือนำพลังงานไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้ามาใช้งาน หลักการทำงานของโซลาร์รูฟระบบ Hybrid แผงโซลาร์เซลล์ รับพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และส่งต่อไฟฟ้ากระแสตรง ไปเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และหากผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าการใช้งาน แบตเตอรี่ก็จะเก็บพลังงาน และนำพลังงานมาใช้ต่อช่วงกลางคืน แต่หากพลังงานในแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ ระบบก็จะดึงพลังงานไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้ามาใช้งาน

การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป เหมาะกับคนที่ต้องการประหยัดค่าไฟฟ้าในระยะยาว เพราะสามารถใช้งานไฟฟ้าได้ทั้งตอนกลางวัน และตอนกลางคืน ข้อดีคือ หากเกิดไฟดับ ไฟตก หรือการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ ก็สามารถใช้งานแหล่งจ่ายไฟฟ้าอื่นๆ ต่อไปได้ แต่ข้อเสียคือ ระบบมีความซับซ้อน การลงทุน ค่าอุปกรณ์ แบตเตอรี่สำรองไฟ และค่าซ่อมบำรุงที่ค่อนข้างสูง จึงอาจยังไม่คุ้มค่ากับการติดตั้ง ตามบ้านพักอาศัย หรืออาคารขนาดเล็กทั่วไป

ประเภทของแผงโซลาร์รูฟท็อป

ประเภทของแผงโซลาร์รูฟท็อป

สิ่งสำคัญสำหรับการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป คือ การเลือกประเภทของแผงโซลาร์รูฟ เพราะแผงแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกัน ทั้งประสิทธิภาพการทำงานและค่าใช้จ่าย ซึ่งแผงโซลาร์รูฟ ที่นิยมติดตั้งมีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ ดังนี้

1. โซลาร์รูฟชนิดฟิล์มบาง (Thin Film)

โซลาร์รูฟชนิดฟิล์มบาง (Thin Film) เป็นแผงโซลาร์รูฟ ที่เอาสารอะมอฟัสและซิลิโคนที่สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า มาฉาบเป็นแผ่นฟิล์มบางๆ ซ้อนกันหลายชั้น คุณสมบัติ คือ น้ำหนักเบา ใช้พื้นที่ไม่มาก แต่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้น้อย ทำให้มีอายุการใช้งานประมาณ 5-10 ปี และมีราคาที่ถูกกว่าแผงโซลาร์เซลล์ประเภทอื่นๆ

2. โซลาร์รูฟชนิดโมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline)

โซลาร์รูฟชนิดโมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline) ผลิตจากผลึกซิลิคอนเดี่ยว เป็นแผงโซลาร์รูฟที่นิยมติดตั้งมากที่สุด คุณสมบัติเด่นคือมีกำลังผลิตไฟฟ้าสูง แสงน้อยก็ผลิตไฟฟ้าได้ ถือเป็นแผงโซลาร์ที่มีการใช้งานนานที่สุด เพราะมีอายุการใช้งานประมาณ 25 ปีขึ้นไป แต่ก็มีราคาที่สูงกว่าแผงโซลาร์เซลล์ประเภทอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

3. โซลาร์รูฟชนิดโพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline)

โซลาร์รูฟชนิดโพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline) คือ แผงโซลาร์รูฟ ที่ผลิตจากซิลิคอนที่หลอมละลาย และนำมาเทใส่แม่แบบสี่เหลี่ยม หรือโมลด์ จากนั้น รอให้เย็นตัว แล้วค่อยตัดเป็นแผ่นบางๆ ผลิต ง่าย ไม่ยุ่งยาก และใช้ซิลิโคนในการผลิต น้อยกว่าโมโนคริสตัลไลน์ ทำให้มีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ต่ำกว่าโมโนคริสตัลไลน์ แต่มีคุณสมบัติเด่น ในการนำไปใช้งานในที่ที่อุณหภูมิสูง มีอายุการใช้งานยาวนาน ประมาณ 20 – 25 ปี และมีราคาถูกว่าแผงโมโนคริสตัลไลน์

ทำไมถึงควรติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปสำหรับบ้าน อาคาร หรือโรงงาน

การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน อาคาร หรือโรงงาน ก็มีข้อดีและประโยชน์มากมาย ทั้งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ทำให้ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น หากเกิดกรณีฉุกเฉิน ไม่ว่าจะ ไฟตก ไฟดับ ก็ยังมีไฟฟ้าสำรองไว้ใช้งาน ทำให้ใช้งานไฟฟ้าได้เสถียรมากขึ้น อีกทั้ง เมื่อติดตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคา ก็ช่วยลดการสะท้อนของพลังงานแสงอาทิตย์ และทำให้ภายในบ้านของเราเย็นขึ้นด้วย

ประโยชน์ของการติดตั้งโซลาร์รูฟสำหรับบ้าน อาคาร หรือโรงงาน

ประโยชน์ของการติดตั้งโซลาร์รูฟสำหรับบ้าน อาคาร หรือโรงงาน

สำหรับการติดตั้งโซลาร์รูฟเพื่อไว้ใช้งาน ก็ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆ ดังนี้

ช่วยสำรองไฟฟ้าไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน

เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน ระบบไฟฟ้าขัดข้องจากการใช้ไฟหรือจากการที่ฝนตก จนทำให้ไฟตกหรือไฟดับ การติดตั้งโซลาร์รูฟ ที่มีแบตเตอรี่เก็บสำรองพลังงาน แบตเตอรี่เหล่านี้ก็จะทำหน้าที่จ่ายพลังงานไฟฟ้า เพื่อทดแทนกำลังไฟฟ้าที่สูญเสียไป

ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น

ระบบโซล่ารูฟ เป็นระบบที่สามารถผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เอง จากพลังงานแสงอาทิตย์ จึงส่งผลดี ต่อการลดภาระค่าใช้จ่าย ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้อย่างมาก หรือหากติดตั้งโซลาร์รูฟ ที่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้า ก็ยังสามารถขายไฟฟ้าคืนให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วย

ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี

การลงทุนติดตั้งแผงโซล่ารูฟก็มีประโยชน์ต่อธุรกิจ โรงงาน หรืออุตสาหกรรม ที่เข้าข่ายมาตรการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ซึ่งจะมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้ นิติบุคคล ร้อยละ 50 ของการลงทุน เป็นระยะเวลา 3 ปี

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

อย่างที่รู้กันว่า การติดโซลาร์รูฟบนหลังคาบ้าน อาคาร หรือโรงงานต่างๆ เป็นระบบที่นำพลังงานแสงอาทิตย์ มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้งาน โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า จากสายไฟที่ยาวเหยียดของการไฟฟ้า จึงช่วยลดการสูญเสียกำลังไฟฟ้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า และการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆ ได้มากขึ้น

เป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยลดโลกร้อน

พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟ ถือเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะไม่มีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง จึงช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นสาเหตุของภาวะเรือนกระจกและยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

สรุป

โซลาร์รูฟท็อป คือ การนำแผงโซลาร์เซลล์ ไปติดตั้งบนหลังคาบ้าน อาคาร โรงงาน โดยหลักการทำงานของโซลาร์รูฟ เมื่อแผงโซลาร์เซลล์ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ ก็จะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง และส่งต่อพลังงานไฟฟ้า ไปยังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ นอกจากนี้การติดตั้งโซลาร์รูฟ ยังมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่วยลดค่าไฟในแต่ละเดือน สามารถสำรองไฟไว้ใช้ยามฉุกเฉินได้ และช่วยลดการสูญเสียกำลังไฟฟ้า ที่สำคัญยังได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีอีกด้วย

ซึ่งที่ Siam Generator ก็มีบริการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่สามารถใช้งานร่วมกับโซลาร์รูฟท็อปได้ เพราะเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง ก็จะทำหน้าที่เป็นเครื่องสำรองไฟเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้ยังทำงานต่อได้ อีกทั้งถ้าใช้บริการที่ Siam Generator ก็มีการบริการให้คำปรึกษา ทีมงานมืออาชีพสำหรับการติดตั้ง ตลอดจนการดูแลหลังการติดตั้ง

Facebook
Email
Print