กล่องเก็บเสียงเครื่องปั่นไฟ ช่วยเรื่องเสียงกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง

กล่องเก็บเสียงเครื่องปั่นไฟ ช่วยเรื่องเสียงกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง

การติดตั้งเครื่องปั่นไฟเป็นทางเลือกที่อาคาร หรือครัวเรือนเลือกใช้เพื่อช่วยส่งกระแสไฟฟ้าไปตามจุดต่างๆ ที่ต้องการใช้ไฟ แต่ในเวลาเดียวกันการทำงานของเครื่องปั่นไฟอาจส่งเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัย หรือผู้ใช้งานได้ ดังนั้น เพื่อไม่ให้เครื่องปั่นไฟเสียงดัง การติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยลดเสียงรบกวน และไม่ก่อให้เกิดอันตราย หรือส่งผลกระทบต่อการใช้งานอย่างกล่องเก็บเสียงเครื่องปั่นไฟได้ เรามาดูกันว่ากล่องเก็บเสียงเครื่องปั่นไฟนั้นช่วยเราได้ในด้านใดบ้างผ่านบทความนี้ไปพร้อมๆ กัน 

ข้อกำหนดในการควบคุมเสียงรบกวนต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อกำหนดในการควบคุมเสียงรบกวนต่อสิ่งแวดล้อม

แน่นอนว่าการติดตั้งและการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องมีการตรวจสอบ ดูแล และควบคุมการใช้งาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และไม่ส่งผลเสียต่อผู้ใช้งาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมาตรฐานในการควบคุมเสียงรบกวน มีดังนี้ 

  • มาตรฐาน Class ii สำหรับพื้นที่พักอาศัย พื้นที่เชิงพาณิชย์ พื้นที่อุตสาหกรรมผสมตะวันออก และพื้นที่ศูนย์การค้ากลาง จะมีการกำหนดค่าความดัง ในช่วงระหว่างวันคือ 60 db(a) และในตอนกลางคืน คือ 50 db(a)
  • มาตรฐาน Class iii สำหรับพื้นที่อุตสาหกรรม ในตอนกลางวันค่าความดังอยู่ที่ 65 db(a) และในช่วงกลางคืนคือ 55 db(a) ในขณะที่การออกแบบทางวิศวกรรมเสียงรบกวนต่ำจะมีการดำเนินงานตามมาตรฐาน กำหนดค่าเสียงรบกวนต่ำคือ 60 db(a) ในเวลากลางวัน 

ข้อกำหนดระดับเสียงของแต่ละพื้นที่

การใช้งานอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟ อาจส่งเสียงดังรบกวนในสถานที่ต่างๆ ได้ โดยในแต่ละพื้นที่ต่างมีการกำหนดมาตรฐานความดังของระดับเสียงที่แตกต่างกัน และเพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกับการทำกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ เรามาดูกันว่าพื้นที่ต่างๆ มีข้อกำหนดในการควบคุมความดังของเสียงเท่าไรบ้าง ดังนี้ 

พื้นที่พักอาศัย 

พื้นที่พักอาศัยได้มีการกำหนดค่าเสียงสูงสุดไว้ไม่เกิน 115 dB(a) หากเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระดับค่าเสียง จะต้องไม่เกิน 70 dB(a) ซึ่งโดยปกติแล้วภายในครัวเรือนจะมีการใช้เสียงในระดับที่ประมาณ 50-60 dB(a) ซึ่งระดับเสียงนี้เป็นระดับเสียงปกติที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยท่านอื่นๆ โดยรอบ 

สถานประกอบการ 

สถานประกอบการ เช่น โรงงาน สถานบันเทิง สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น จะถูกกำหนดให้ใช้เสียงได้ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง โดยกำหนดค่าระดับเสียงติดต่อกันไว้ที่ 91 dB(a) หากใช้เสียง 7-8 ชั่วโมง ติดต่อกัน ระดับเสียงจะอยู่ที่ไม่เกิน 90 db(a) และสถานประกอบการที่จ้องการใช้เสียงเกินวันละ 8 ชั่วโมง ติดต่อกัน ระดับเสียงที่กำหนดจะลดลงเหลือ 80 dB(a) นอกจากนี้แล้วลูกจ้างที่ทำงานภายในสถานประกอบการที่ใช้เสียง จะถูกคุ้มครองเพื่อให้ทำงานในพื้นที่ที่ใช้เสียงไม่เกิน 140 dB(a) โดยระดับเสียงดังกล่าวจะเป็นระดับเสียงที่ต้องไม่ส่งเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญต่อชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ 

สถานพยาบาล 

สถานพยาบาลเป็นพื้นที่ที่ต้องควบคุมเสียงรบกวนจากแหล่งต่างๆ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย ดังนั้น ในสถานพยาบาลจึงมีการกำหนดไม่ให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดัง หรือใช้เสียงได้ตามการกำหนดควบคุมอย่างเคร่งครัด 

สิ่งที่ทำให้เครื่องปั่นไฟเสียงดัง

สิ่งที่ทำให้เครื่องปั่นไฟเสียงดัง

การที่เครื่องปั่นไฟเสียงดังเกิดขึ้นมาได้จากหลากหลายเหตุปัจจัย เรามาดูกันว่ามีส่วนประกอบใดบ้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน ดังนี้ 

เสียงของกลไก

เสียงกลไกนี้เป็นเสียงที่เกิดขึ้นมาจากแก๊สเป็นส่วนใหญ่ โดยแรงสั่นสะเทือนหลักๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังมาจากก้านสูบข้อเหวี่ยงลูกสูบ ชุดวาล์ว เฟืองเกียร์ หรือเสียงที่เกิดขึ้นมาจากการสั่นสะเทือนในขณะที่ความเฉื่อยไร้ความสมดุล เนื่องจากการเกิดเสียงของกลไกนั้นมักเกิดขึ้นเพราะแรงสั่นสะเทือนจึงส่งผลทำให้โครงสร้างต่างๆ ของอาคารได้รับการสั่นสะเทือนในระยะยาวไปด้วยได้เช่นกัน

วิธีแก้ไข

การแก้ปัญหาเครื่องปั่นไฟเสียงดังจากการสั่นสะเทือนของกลไกสามารถป้องกันได้ โดยการติดตั้งตัวดูดซับเสียงและฉนวนกันเสียง เพื่อลดการสะท้อนของเสียงภายในอาคาร ลดความหนาแน่นของเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือน และเพื่อป้องกันไม่ให้เสียงขยายออกไปสู่พื้นที่อื่นๆ ได้ 

เสียงของท่อไอเสีย

เสียงของท่อไอเสียเกิดขึ้นมาจากการที่เกิดลมไหลเวียนด้วยความเร็วและอุณหภูมิที่สูง มักจะดังมากนอกบริเวณห้องเครื่อง อย่างไรก็ตาม การทำงานของท่อไอเสียก็ควรจะต้องติดตั้งเพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันเสียง และป้องกันการปล่อยไอเสียอย่างไร้ประสิทธิภาพ โดยการใช้ปรับข้องอหรือรัศมีความโค้งงอให้ได้มาตรฐาน เพื่อไม่ให้ไอเกิดความดันโต้กลับ และสามารถระบายไอเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีแก้ไข

การเก็บเสียงเครื่องปั่นไฟที่มาจากท่อไอเสียสามารถทำได้จากการติดตั้งท่อระงับเสียงที่เหมาะสม เช่นการใช้ท่อระงับเสียงส่วนปลายหากท่อไอเสียที่เราติดตั้งมีความยาวมากกว่า 10 ม.

เสียงของการเผาไหม้

เสียงของการเผาไหม้จะก่อให้เกิดเป็นแรงสั่นสะเทือนจากเชื้อเพลิงขณะที่มีการเผาไหม้เกิดขึ้น ซึ่งมีเสียงดังรบกวนจากกระบอกสูบที่ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียว โดยชนิดของเชื้อเพลิงจะส่งผลต่อการเกิดเสียงของเครื่องปั่นไฟ โดยระบบที่ใช้เชื้อเพลิงแบบดีเซลจะปล่อยเสียงรบกวนมากกว่าแบบเบนซิน เนื่องจากมีการเผาไหม้และการอัดแน่นที่สูงมากกว่า 

วิธีแก้ไข

ใช้ประเภทน้ำมันให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ตามเกรดที่ได้มาตรฐานต่อเครื่องยนต์ของเรา การติดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิงต้องทำตามมาตรฐาน NEPA no.6 และ NEPA no.37 โดยติดตั้งถังน้ำมันดีเซลขนาด 500 ลิตร หรือ ติดตั้งถังน้ำมันตามความจุที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์

เสียงของการพัดลมระบายความร้อน

การที่พัดลมระบายความร้อนจะมีเสียงเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อเครื่องยนต์ในส่วนของการระบายความร้อนจากเครื่องเริ่มต้นทำงาน โดยส่วนนี้จะทำงานเพื่อพัดเอาความร้อนออกมา เสียงที่ดังออกมาจากการระบายความร้อนอาจเป็นเสียงหมุนวนของอากาศ และใบพัดของพัดลมที่ทำการระบายความร้อน เนื่องจากการระบายความร้อนจะต้องใช้อากาศอย่างเพียงพอให้เข้าไปหมุนเวียนในเครื่องยนต์เพื่อทำการถ่ายเทอากาศออกมา

วิธีแก้ไข

สามารถติดตั้งวัสดุที่ช่วยกลืนเสียงการทำงานของเครื่องจักรได้ เพื่อลดการก่อให้เกิดเสียงรบกวนภายในอาคาร

เสียงของอากาศที่ไหลเข้า-ออก

เสียงในส่วนนี้จะดังออกมาจากการที่มีการหมุนเวียนของอากาศเข้า-ออกภายในตัวเครื่องยนต์ เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเองก็ต้องการการไหลเวียนของอากาศเข้าไปยังตัวเครื่องเพื่อทำให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้อย่างเสถียรเต็มประสิทธิภาพ 

วิธีแก้ไข

การลดเสียงจากการที่มีอากาศไหลเข้า-ออก สามารถแก้ไขได้โดยสร้างแผ่นระงับเสียงที่ด้านหน้าช่องที่มีอากาศไหลวนเวียน หรืออาจติดตั้งเครื่องลดเสียงตามช่องลมของอาคารก็ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างกรอบโครงแบบตัวถังที่สามารถลดการเกิดเสียงได้อีกด้วย 

เสียงของเครื่องปั่นไฟ

เครื่องปั่นไฟเสียงดังอาจเกิดได้จากการทำงานของแม่เหล็กไฟฟ้า เสียงจากการหมุนของตลับลูกปืนภายในเครื่อง หรืออาจเกิดได้จากการทำงานของตัวเครื่องปั่นไฟที่มีการส่งเสียงรบกวนต่างๆ มาเป็นระยะ โดยหากเสียงดังติดต่อกันมากๆ อาจก่อให้เกิดความรำคาญ หรืออาจเป็นสัญญาณเตือนถึงการทำงานที่ขัดข้องของเครื่องยนต์ได้เช่นกัน 

วิธีแก้ไข

ทำที่ครอบลดเสียงเครื่องปั่นไฟ ม่านกั้นเสียง หรือผนังที่ช่วยดูดกลืนเสียง อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งฉนวนกันเสียง หรือแผ่นซับเสียง เนื่องจากอาจส่งผลต่อการทำงานของระบบระบายความร้อนและการระบายอากาศของเครื่องยนต์ได้ 

ข้อดีของเครื่องปั่นไฟที่มีกล่องเก็บเสียง

การทำงานของเครื่องยนต์จากเครื่องปั่นไฟที่ก่อให้เกิดเสียงดังคงสร้างความรำคาญ และรบกวนผู้ใช้งานไม่น้อย ดังนั้น การที่ใช้เครื่องปั่นไฟที่มีกล่องเก็บเสียงจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ เนื่องจากเครื่องปั่นไฟที่มีกล่องเก็บเสียง เป็นการนำเอาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปติดตั้งภายในกล่องเก็บเสียงเพื่อลดเสียงเครื่องปั่นไฟ ทำให้ให้ส่งเสียงรบกวนออกมาเบาลง หรือสร้างความรำคาญให้น้อยมากที่สุด ทั้งนี้เองการติดตั้งแบบนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการนำเครื่องปั่นไฟไปติดตั้งภายในห้องเครื่อง เพราะว่าการทำห้องเครื่องเพื่อป้องกันเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์นั้นมีราคาที่สูงมาก หากเทียบกับการใช้งานแบบกล่องเก็บเสียงเครื่องปั่นไฟ 

สรุป

เสียงของเครื่องปั่นไฟ อาจเกิดจากท่อไอเสีย พัดลมระบายความร้อน การหมุนเข้า-ออกของอากาศ การทำงานหรือการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ดังนั้น การแก้ไขปัญหาอาจทำได้โดยหาต้นตอแหล่งที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน แล้วจากนั้นจึงปรับเปลี่ยนการติดตั้ง หรือซ่อมแซมส่วนต่างๆ ที่จะทำให้เสียงรบกวนนั้นเบาลง เพื่อไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง อันตรายจากการใช้งาน และให้ตรงตามมาตรฐานของการติดตั้ง-ใช้งานเครื่องปั่นไฟ 

ทั้งนี้เองผู้ใช้งานอาจเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟที่มีการควบคุมเสียงรบกวนแบบกล่องเก็บเสียงเครื่องปั่นไฟได้ที่ Siam Generator ที่จะมีผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพคอยให้คำแนะนำ และการปรึกษาเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อทำให้เราสามารถเลือกกล่องเก็บเสียงเครื่องปั่นไฟมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมต่อลักษณะการใช้งานของเรา อีกทั้งยังช่วยลดมลพิษทางเสียงที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องปั่นไฟที่มีเสียงดังได้อีกด้วย

Facebook
Email
Print