ช่างไฟฟ้า / ช่างเครื่องกล

คุณสมบัติ

– การศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า และ สาขาเครื่องกล

– มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เครื่องมือช่าง และ อุปกรณ์อุตสาหกรรม

– กรณีมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะที่ต้องการ

– มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เครื่องมือช่าง และ อุปกรณ์อุตสาหกรรม

– กรณีมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

– ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องกล

– เข้าใจ อ่านแบบ และ สามารถปฏิบัติตามเอกสารทางเทคนิคพร้อมทั้งควบคุมแผน PM/MA เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท

– สามารถทำงานเป็นทีม หรือ สามารถดำเนินงานด้วยตนเอง เพื่อให้งานลุล่วงเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

Facebook
Email
Print