โปรแกรมเมอร์

คุณสมบัติ

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

– มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเว็บไซต์ คุ้นเคยกับการเขียนโปรแกรมแนวปฏิบัติ รูปแบบการออกแบบ

– มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ และ ดัดแปลงความรู้ความสามารถทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำ Graffic มาใช้ในงานได้เป็นอย่างดี

ทักษะที่ต้องการ

– มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเว็บไซต์ คุ้นเคยกับการเขียนโปรแกรมแนวปฏิบัติ รูปแบบการออกแบบ

– มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ และ ดัดแปลงความรู้ความสามารถทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำ Graffic มาใช้ในงานได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน

– วางแผนและพัฒนาและสนับสนุน Program, Website, Mobile Application ที่เกี่ยวข้องกับโปรเจ็คต่าง ๆ ของบริษัท

– พัฒนาโปรแกรม แอพพลิเคชั่น และ เว็บไซต์ ทั้งในส่วนของ Front End สำหรับลูกค้า และ Back End สำหรับบุคลากรในองค์กรตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมาย

– ทำงานตามกระบวนการที่กำหนดไว้และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการตามความเหมาะสม

Facebook
Email
Print